VVS fabrikanterna erbjuder moderna och säkra lösninga | Magzination

Tekniken inom VVS har gått framåt och det har blivit vanligare att använda sig av moderna och säkrare lösningar. Presstekniken är ett sådant exempel, här har traditionell svetsning och lödning mer eller mindre ersatts med presskopplingsteknik. Hur fungerar det?

Pressteknik är säkrare

Det finns flera fördelarna med att använda pressteknik istället för lödning, svetsning och gängskärning. Bland annat elimineras brandfaran och även jobbiga brandskydd när kopplingarna istället pressas säkert och snabbt. Flera arbetsmoment och användandet av material blir onödigt med presskoppling och installationen istället är färdig utan några brandfaror. Beroende på dimension pressas kopplingarna ihop 50 % snabbare än vid konventionell lödning. 

Det finns även flera andra fördelar med pressteknik som exempelvis att den är flexibel och har möjlighet att användas för alla typer av rörkopplingar inom de vanligaste användningsområdena. Traditionella rörsystem med lödkopplingar är även väldigt tidskrävande att både installera och reparera. Dessutom går inte arbetet att utföra om inte rören är helt tömda på vatten, i sådana fall är det omöjligt att genomföra lödning till skillnad från presstekniken som går att utföra även när det är lite vatten kvar i rören.

VVS fabrikanterna och lösningar inom VVS

Inom industrin ställs det tuffa krav på styrning och det är viktigt med flöden som har smarta lösningar och flexibilitet. För att skapa de mest optimala lösningarna är det viktigt att VVS fabrikanterna har produkterna, materialet och kunskapen. Det är viktigt att ständigt utveckla sig för att leva upp till regelverken, vad som är praxis idag och i framtiden samt de lagstadgade standarderna. Om det ska utföras optimala VVS-lösningar är det betydelsefullt med exakt planering för att anpassa in i minsta detalj.

Olika material för olika användningsområden

Beroende på vilket användningsområde det handlar om erbjuder VVS fabrikanterna olika material som passar bättre. Exempelvis ökar rostfritt stål förutsättningarna i känsliga bland- och dricksvatteninstallationer. Koppar anses vara ett allround-material som täcker flera olika användningsområden. Rödgods är ett material som kännetecknas av lång hållbarhet och är därför fördelaktigt att använda under tuffa förhållanden eftersom materialet är stabilt. 

Hitta VVS fabrikanterna i Stockholm

Inom Sverige finns flera företag som hanterar VVS-lösningar på ett säkert och kvalitativt sätt. Det kan vara fördelaktigt att kolla upp VVS fabrikanterna i Stockholm som erbjuder helhetslösningar, det kan minska på onödigt strul och komplicerade samarbeten. Vanligtvis är det enklare att samla allt hos en och samma leverantör. För ett gott samarbete mellan kund och leverantör är det viktigt med god kommunikation mellan parterna. På det sättet uppnås önskat och bäst resultat. Det kan också vara betydelsefullt att kolla upp tidigare recensioner om VVS fabrikanterna och deras lösningar. Har tidigare kunder haft några problem med deras produkter? Det bästa är att kolla upp kunder som haft VVS-produkterna under en längre tid, gärna några år.