Villkor

Introduktion

Dessa Webbplatsens standardvillkor som skrivs på denna webbsida ska hantera din användning av vår webbplats, Magzination.se, tillgänglig på Magzination.se.

Dessa Villkor tillämpas fullständigt och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkände du att acceptera alla villkor som skrivs här. Du får inte använda den här webbplatsen om du inte accepterar någon av dessa användarvillkor för webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Magzination och / eller dess licensgivare äger inte annat än innehållet du äger enligt dessa villkor alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas endast begränsad licens för att se materialet på denna webbplats.

Begränsningar

Du är specifikt begränsad från följande:

  • publicera något webbmaterial i något annat medium;
  • sälja, underlicensiera och / eller på annat sätt kommersialisera något webbmaterial
  • offentligt utföra och / eller visa något material på webbplatsen
  • Använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadlig för denna webbplats.
  • Använda denna webbplats på något sätt som påverkar användaråtkomsten till denna webbplats.
  • Använda denna webbplats i strid med gällande lagar och förordningar eller på något sätt kan skada webbplatsen eller till någon person eller affärsenhet.
  • engagera sig i datautvinning, datainsamling eller annan liknande verksamhet i förhållande till denna webbplats;
  • använda denna webbplats för att bedriva reklam eller marknadsföring.

Vissa områden på den här webbplatsen är begränsade för dig som användare, och Magzination kan ytterligare begränsa åtkomst på alla delar av denna webbplats, när som helst, efter absolut gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du behåller din sekretess.

Ditt innehåll

I dessa användarvillkor för webbsidor betyder ”Ditt innehåll” alla ljud, videotexter, bilder eller annat material du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll ger du Magzination en icke-exklusiv, världsomspännande, oåterkallelig licens för att licensiera, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i all media.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte invadera någon tredje parts rättigheter. Magzination förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ta bort något av ditt innehåll från denna webbplats.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls ”som det är” med alla fel, och Magzination uttrycker inga förbehåll eller garantier av något slag som är relaterade till denna webbplats eller material som finns på denna webbplats. Dessutom ska inget innehåll på denna webbplats tolkas som rådgivande.

Felaktigheter

Om någon bestämmelse i dessa Villkor visar sig vara ogiltig enligt gällande lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att de övriga bestämmelserna häri påverkas.

Variation av villkoren

Magzination har rätt att ändra dessa villkor när som helst som det passar, och via denna webbplats förväntas du regelbundet se över dessa villkor.

Uppdrag

Magzination får tilldela, överföra och dela ut sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan någon anmälan. Du har dock inte rätt att överlåta eller dela ut några av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Magzination och dig i förhållande till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.