uppsägningsförsäkring genom Accept | Magzination

Majoriteten av dagens företag drivs med vinstsyfte och de fungerar bara så länge verksamheten går bra. När verksamheten börjar gå dåligt finns risken att personalen blir uppsagd eller varslad. Det kanske till och med är du själv som blir av med jobbet. Vad gör du då? Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) har du flera rättigheter och skyldigheter gentemot din arbetsgivare och även arbetsgivaren mot dig. Skulle du bli uppsagd finns det flera regler att förhålla sig till för bägge parter. Detta kan kännas stressigt av flera anledningar. Med hjälp av en försäkring vid uppsägning kan du få hjälp med att säkerställa att allt har gått rätt till och att uppsägningen inte utförs på felaktiga grunder. Du slipper tackla alltihop på egen hand och kan istället stödja dig på en erfaren och kunnig advokat.

En känslig situation

Din position som arbetstagare är mycket utsatt vid en uppsägning, även om det egentligen är arbetsgivaren som ska bevisa att uppsägningen har gått rätt till. Om du som arbetstagare anser att uppsägningen är felaktig och orättvis har du flera vägar att välja mellan. Du kan bland annat ogiltigförklara uppsägningen eller avskedandet, något som du har två veckor på dig att göra från och med dagen du fick uppsägningsbeskedet. Du kan acceptera uppsägningen och samtidigt ha koll på att arbetsgivaren sköter sig under uppsägningstiden, exempelvis genom att fortsätta ge dig samma lön och dylikt. Du har även rätt att få skälig ledighet med lön för att kunna söka arbete på annat håll.

Det finns många saker att ha koll på vid en uppsägning, från lagar, regler och rättigheter till juridiska termer och tidsfrister. Om du är ansluten till ett fack kan de ge dig juridisk hjälp. Ibland har de inte tillräckligt med arbetskraft för att finnas på plats inom en skälig tid. Ett bra tips är att istället vända dig till speciella försäkringsbolag i Sverige som erbjuder försäkringar för just uppsägningstvister.

Få juridisk hjälp när du blir uppsagt

Idag finns det försäkringar som du kan använda för att få tillgång till en advokat vid en uppsägningstvist, plus att du även slipper tänka på rättegångskostnaderna. Att slippa stå ensam mot ett företag är skönt, speciellt för det mentala välbefinnandet. Genom en uppsägningsförsäkring får du hjälp både vid uppsägning och varsel samt vid omplaceringar och olika MBL-frågor.

En försäkring för uppsägningstvister kan ha ett kostnadstak på 300 000 kronor och en självrisk på 20 % av kostnaden. Det finns även en kvalifikationstid att ta hänsyn till, den ligger oftast på sex månader men kan ibland vara längre. Det innebär att du kan använda försäkringen om händelsen eller omständigheterna som tvisten grundar sig i skedde efter kvalifikationstiden är slut. Det kan med andra ord vara bra att teckna en försäkring redan idag, du vet trots allt aldrig när du kommer att behöva uppsägningsförsäkringen.