Teambuilding är en viktig ingrediens för att ett arbetslag ska fungera bra tillsammans. Det bidrar till att de anställda känner att de kan lita på varandra, att det blir roligare att arbeta och enklare att lösa olika uppgifter som de stöter på i det dagliga arbetet.

Varför är matlagning en bra teambuilding-aktivitet?

Lär känna varandra i nya roller

Att laga mat tillsammans har många olika fördelar. Antagligen arbetar ni med något helt annat än matlagning i vanliga fall och därför innebär aktiviteten att medarbetarna får se varandra i helt nya roller. Kanske är Sofia som i vanliga fall är blyg och tillbakadragen en jävel på att hacka lök och visas därför uppskattning på grund av det. Det kommer att bidra till att stärka hennes självförtroende vilket är positivt ur flera olika aspekter. Aktiviteten gör att medarbetarna visa upp kvalitéer som de vanligtvis inte visar på arbetsplatsen vilket gör att de lär känna varandra bättre.

Kreativ process som skapar sammanhållning

När man lagar en maträtt finns det både en tydlig process och ett tydligt mål, och de som lagar maten blir varse om att alla processens delar är viktiga för att resultatet ska bli bra. Det skapar en sammanhållning i gruppen, och samtidigt är aktiviteten allt förutom monoton, tvärtom. Den fysiska aktiviteten får deltagarna att slappna av och efter en liten stund kommer det att höras både skratt och stoj bland medarbetarna. För att maten ska bli så god som möjligt krävs det en del kreativitet, det gör att medarbetarna får vända sig till varandra och diskutera hur de ska gå tillväga. Det blir alltså en kreativ övning i samarbete samtidigt som en god måltid väntar på dem när arbetet har avslutats.

Förknippa arbetslaget med njutning

Kanske utsätts arbetslaget för både press och stress i det dagliga arbetet, men för att medarbetarna ska förknippa varandra med något annat än negativa känslor är matlagning en utmärkt aktivitet eftersom att mat och dryck oftast ses som något njutningsfullt. På det sättet blir aktiviteten ett sätt medarbetarna att förknippa arbetslaget med något härligt. Att laga mat tillsammans är därför en bra sysselsättning för teambuilding, dessutom får man en härlig belöning när man har utfört uppgiften – att sätta sig ner och njuta av maten tillsammans.

Om du funderar på vad som kan vara en lämplig teambuilding-aktivitet för ditt arbetslag är matlagning helt enkelt ett utmärkt alternativ som de flesta kommer att uppskatta samtidigt som ni stärker gruppens sammanhållning. Lycka till och smaklig måltid!