IP Sigill | Smak Certifiering

EU Eko, nyckelhålsmärkt och KRAV ー det finns många certifieringar som livsmedelsproducenter använder sig av för att informera sina kunder om till exempel hälsosamma livsmedel och godkänd ekologisk produktion. Med vad har Svenskt Sigill för betydelse

Vad betyder Svenskt Sigill?

Ja, vad är Svenskt Sigill, och hur skiljer det sig från andra livsmedelsmärkningar? Svenskt Sigill är märkningen för svensk mat och blommor. Märkning tar ett helhetsgrepp om hållbarhet och inkluderar djurhållning och livsmedelssäkerhet. Svenskt Sigill skriver själva:

“När du köper mat eller blommor märkta med Svenskt Sigill kan du vara säker på att den är odlad, född, uppfödd, producerad, slaktad, förädlad och förpackad i Sverige. “

Vad har Svenskt Sigill för regler?

Vi har redan snuddat vid kraven som ställs för att bli certifierad enligt Svenskt Sigill, men vad har Svenskt Sigill för regler? Det finns flera krav som bland annat hänsyn till:

 • miljö
 • djuromsorg
 • livsmedelstillsatser
 • etiska arbetsvillkor.

Vill du veta mer om vad Svenskt Sigill har för betydelse finns massor av bra information om Svenskt Sigill här. 

För att få använda märket behöver verksamheten vara certifierad enligt IP Sigill. Certifieringen utfärdas av ett oberoende certifieringsföretag, alltså inte av Svenskt Sigill själva. Certifieringen gäller i två år, och därefter måste en ny revision utföras av tredjepartskontrollanten som kontrollerar att regler för Svenskt Sigill upprätthålls. 

Vad är Svenskt Sigill?

Vi har nu förklarat vad Svenskt Sigill betyder, men det finns flera märkningar från Svenskt Sigill att ha koll på. 

IP Grundcertifiering

IP Grundcertifiering omfattar djuromsorg och djurskydd samt livsmedelssäkerhet enligt Sveriges lagar och regler. Certifieringen omfattar:

 • frukt & grönt
 • växtodling
 • nöt & mjölk
 • gris
 • livsmedel.

IP Sigill

IP Sigill inkluderar samma krav som IP Grundcertifiering. Däremot uppfylls ytterligare krav utöver lagar och regler för bland annat miljöansvar och djuromsorg inom Sverige. De produktionsinriktningar som omfattas av IP Sigill är:

 • frukt & grönt
 • växtodling
 • nöt & mjölk
 • gris
 • lamm
 • kyckling & ägg
 • prydnadsväxter & plantskola
 • biodling.

Tillval för Sigill

Utöver de certifieringar som nämnts ovan finns det även möjlighet för olika tillval, till exempel:

 • Svenskt Sigill Naturbeteskött. För att få använda märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött måste företaget uppfylla kraven för IP Sigillnivån samt kraven för certifieringen Svenskt Sigill Naturbeteskött. Kraven innebär bland annat att en oberoende revisor kontrollerat att djuren betat på svensk naturbetesmark. 
 • Svenskt Sigill Klimatcertifierad. För att använda märkningen för Svenskt Sigill Klimatcertifierad behöver verksamheter infört åtgärder för att minska sin klimatpåverkan, utöver att uppfylla IP Sigillnivån.