Vad är vård och omsorg | Pulsen Omsorg

Trots att det talas om vård och omsorg varje dag så är det många som undrar vad vård och omsorg är. Enligt Socialstyrelsen innefattar vård och omsorg hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Några av de lagar som är aktuella inom vård och omsorg är hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. 

Hälso- och sjukvårdslagen talar om vård på lika villkor för hela befolkningen och att den med störst vårdbehov ska få vård först. Socialtjänstlagen ger dig rätt till hjälp som till exempel hemtjänst, att få bo på ett äldreboende (särskilt boende) eller andra insatser som du kan behöva.

Vad hjälper hemtjänsten till med?

Hemtjänsten spelar en viktig roll inom vård och omsorg. Det är dina behov som styr vad hemtjänsten ska hjälpa dig med. Enligt Socialstyrelsen ska den hjälp som du har rätt till stärka dina möjligheter att bo kvar i din bostad eller på andra sätt göra det möjligt att leva ett självständigt liv. Du kan få hemtjänst oavsett om du bor i en “vanlig” bostad eller på ett äldreboende. Så vad hjälper hemtjänsten till med?

Exempel på hemtjänstens uppgifter:

  • städning
  • inköp
  • andra hushållssysslor 
  • sällskap vid promenad
  • matning
  • duschhjälp.

Den som upplever ett behov av hjälp i sin vardag ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen. Ansökningen görs via kommunens socialtjänst och kommunen är skyldig att utreda alla ansökningar.  

Hur kan vård- och omsorgsarbete förbättras? 

Vad är bra vård och omsorg? På den frågan skulle många nog svara trygg vård och omsorg med individens önskemål och behov i centrum. För att få fler mjuka händer, kloka huvuden och mer tid till vård- och omsorgsarbete behöver vi ta tekniken till hjälp för att förbättra för organisationen, för personalen och för patienterna/brukarna. Det är hög tid att digitalisera vård och omsorg. 

Digitalisering i vård och omsorg banar väg för att signera insatser och läkemedel samt föra journal i samband med att åtgärden utförs, automatisera repetitiva arbetsuppgifter och optimera planeringen vilket ger mer tid för vård och omsorg. Digitala verktyg som gör det möjligt att se kollegors planering gör det också enkelt att synkronisera arbetet. Digitaliseringen medför även att det blir lättare för individer, handläggare och utförare att kommunicera med varandra. 

Vilka är er verksamhets utmaningar? Kontakta ett företag som utvecklar tekniska lösningar inom vård och omsorg, och som kan göra verksamheten mer strukturerad, medarbetarna lugnare och patienterna nöjdare. 

I den här artikeln har vi tagit upp:

  • Vad är vård och omsorg?
  • Vad kan hemtjänsten hjälpa till med?
  • Hur kan vård- och omsorgsarbete bli bättre?