uppsägningsförsäkring genom Accept | Magzination

Alla verksamheter måste förhålla sig till risker på ett eller annat sätt. Även de enklaste verksamheterna utsätts för någon form av risk. Det kan handla om makroekonomiska risker, exempelvis det ekonomiska läget i olika länder. Det kan även handla om olika kriser eller regler som förändras (exempelvis GDPR). En annan vanlig risk som så gott som alla företag tar är kreditrisken när de fakturerar. Riskbedömning går ut på att samla all information du behöver för att hjälpa dig bedöma risken och ta rätt beslut.

Olika sätt att hantera risker

Det är bättre att känna till en risk än att förbli ovetandes. På så sätt är du redo att agera om något händer. En risk är trots allt bara en uppskattning som anger hur sannolikt det är att något negativt händer. Ju större risk, desto mer sannolikt. Det första sättet att hantera risker är att undvika alltför stora risker. Det är även möjligt att minska riskerna på olika sätt, exempelvis med hjälp av ett inkassobolag och med en kreditförsäkring. Du kan överlämna en faktura till ett inkassobolag så ser de till att driva in fordringen. Du kan även ha en färdig kreditförsäkring som ser till att du får betalt oavsett vad som händer. Både inkassobolaget och kreditförsäkringen fyller samma funktion, att hjälpa dig få betalt för din skickade faktura.

Försäkra en faktura

Idag finns det goda möjligheter att försäkra enskilda fakturor på olika sätt. Det kan vara en bra idé, speciellt om det handlar om mycket pengar. Ju mer en faktura påverkar företagets ekonomi, desto större risk tar du. Vad händer om fakturan inte betalas i tid, eller kanske inte betalas alls? Anledningen till att en stor faktura inte betalas kan bero på flera saker, från opålitlig företagsledning till konkurs. Här kommer riskbedömningen återigen väl till pass. Att bedöma ett företags betalningshistorik gör det möjligt för kreditförsäkringsbolaget att ange hur mycket av fakturan de är villiga att försäkra. Det ger även ditt företag möjlighet att anpassa era betalningsvillkor för att minska risken, exempelvis genom förskottsbetalning eller någon annan form av avtal.

Att tänka på risker och försöka minska dessa så mycket som möjligt är ett smart sätt att bedriva sin verksamhet. Det går aldrig att ta bort risker helt men det går alltid att ta rationella och välinformerade beslut för att minska eller eliminera risken. På så sätt ger du företaget de bästa förutsättningarna för att växa och bli större.