Du vet säkert att mer än hälften av jordens befolkning bor i städer. Gränsen passerades 2014. Urbaniseringen är en stark kraft och antalet invånare på planeten ökar snabbt. Det ställer krav på hur vi organiserar livet i städerna. Vilken teknik ska vi använda för en bättre framkomlighet som är miljövänlig och trafiksäker? Hur förbättrar vi livskvaliteten för människor under transporter och förflyttningar?

Ett svar på frågorna är att vi ska fortsätta utveckla de smarta transportsystemen. Redan idag kommunicerar fordon, trafiksignaler och appar med varandra. Vägmarkeringar är en viktig spelare här. De består av små glödlampor och ett kemiskt substrat. De ser till att ljus från bilarnas strålkastare reflekteras i mörker. De ökar trafiksäkerheten avsevärt utan att vara dyra eller krångliga att installera. Du har garanterat stött på dem i någon form!

Tåget har flyttat in i mobiltelefonen

De flesta är vana att använda appar för sitt resande. För planering, bokning, biljettköp eller trafikinformation. Det kan vara för pendeltåget, tunnelbanan, bussen eller parkeringen av bilen. När du kan se i telefonen eller på en realtidsskylt hur lång tid det är till nästa avgång, känns det lättare att vänta. Eftersom människor behöver transportera sig i en stad eller mellan städer, blir det ofta trängsel. Men med vägmarkeringar i olika produkter, bussar med GPS och information om antalet lediga platser i parkeringshusen blir det lättare att få trafiken att flyta. Swarco har utvecklat lösningar för smarta städer länge. De bygger på integrerade system som jobbar ihop, för att minska fördröjningar och miljöpåverkan.

Tiden och avstånden

Ofta är det tiden som är avgörande för om din resa blir lyckad. Inte avståndet. Pendlingen i veckorna ska klaffa med lämning på förskolan, jobbmöten på olika ställen, fritidsaktiviteter och middag med familjen på kvällen. Det är stora mängder information som behövs för att vardagen ska fungera. Hos dig som användare kommer den ut som reseplanerare, hållplatssök eller visar hur utsläppen varierar mellan bilen och kollektivtrafiken. För kommunala eller regionala trafikhuvudmän, går det att skräddarsy lösningar och modifiera vilken data som ska fram. Det kan handla om att göra cyklandet enklare under vissa tider på dygnet, eller skapa tryggare trafiksituation vid skolor. Det finns ett färdigt koncept för säker skolväg med sänkta hastigheter utifrån klockslag, raster eller skollov. Att sänka hastigheten vid behov, brukar vara något som respekteras av trafikanterna.

Säkerhet och framförhållning

Dynamisk vägmarkering lösningar besvarar många säkerhetsfrågor. De kan förvarna vid olyckor och känna igen kritiska händelser. Man ska heller inte glömma den självklara funktionen av just markering och tydlighet. Även i en framtid med självkörande fordon kommer linjer, skyltar och avgränsningar vara A och O. En färdig produktlinje, utprovad i det nordiska klimatet finns framtagen. Här ingår LED-baserade vägljus, belysning för nödutgångar och kantmarkeringar. De kan placeras i vägbanan, på vägkanter eller på väggarna i tunnlar, till exempel. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att öka trafiksäkerheten.