Evakuering | Actus Flytt Express AB

Evakuering låter dramatiskt och får nog de flesta att tänka på brinnande byggnader, fallande bomber eller gaslarm. Men när det handlar om att flytta till en evakueringslägenhet vid renovering är det sällan särskilt dramatiskt. Däremot kan flytten föregås av mycket oro och vara en stressig upplevelse. Följ våra råd för att göra dina hyresgästers flytt så smidig som möjligt.

Att få bostaden renoverad är för det mesta någonting positivt. Men om köket, badrummet eller stora delar av bostaden ska renoveras är det oftast inte möjligt för hyresgäster att bo kvar. Då behöver de boende tillfälligt flytta till en annan bostad ー en evakueringslägenhet. Det kan även finns speciella omständigheter som till exempel att en boende har små barn eller jobbar natt som gör att hyresgästen behöver flytta till en evakueringslägenhet vid renovering.

Har de boende rätt till evakueringslägenhet? 

Hyresgästen ska få ersättning för störningar i sitt boende, men de har ingen laglig rätt till evakueringslägenhet. Däremot hör det till god förvaltningssed att möta de boendes behov så långt som det går. Därför erbjuder många hyresvärdar evakueringslägenhet vid renovering och vissa värdar hjälper även till med flytten. Är du en extra serviceinriktad hyresvärd kommer du att få nytta av de här tipsen.

Fem tips för en smidig evakueringsflytt 

För att flytten till en evakueringslägenhet vid renovering ska flyta på så enkelt som möjligt finns några saker att tänka på. Se till att kontakta en flyttfirma som

  • har många års erfarenhet av evakueringstjänster
  • har försäkringar i fall då lösöre eller inventarier skulle gå sönder under flytten
  • erbjuder magasinering i uppvärmda och bevakade lager 
  • erbjuder säker och pålitlig transport
  • är experter på packning.

Kommunikation är A och O när det handlar om att flytta till en evakueringslägenhet vid renovering. Därför är det en god idé att kalla till ett möte efter att hyresgästerna skriftligen informerats om att lägenheterna ska renoveras. Se gärna till att upplysa om att det finns möjlighet att bo i tillfällig lägenhet under mötet och ge hyresgästerna möjlighet att ställa frågor och vädra eventuella farhågor. Fortsätt att hålla en öppen dialog så kommer din fastighet att fyllas av nöjda och glada hyresgäster efter renoveringen.