Så förbereder du dig bäst innan du bokar konferenshotell Göteborg | Magzination

De allra flesta som varit ute i arbetslivet ett tag, har varit på ett antal möten och konferenser. En del av dem minns man med glädje, andra var mindre lyckade sammankomster. Finns det en gemensam nämnare bland de som blev bra? Vad gjorde att deltagarna delade med sig sina erfarenheter efteråt? Var det för att de besteg ett berg eller löste ett problem tillsammans? Kanske lagade mat eller drejade en kruka? Sådant som kallas korsbefruktning och att utmana konventionerna. Har du mod att prova på?

De flesta deltagare vill få ut något av sin satsade tid, både de som helst hade jobbat som vanligt under dagen och de kollegor som är öppna för att prova på vad som helst. Viktigt att komma ihåg redan innan det blir dags att boka hotell i Göteborg är att sprida syftet för evenemanget på hemmaplan. Beskriv de förväntningar som chefer eller arrangörer har på deltagarna. Om du har möjlighet och dina kollegor har tid, fördela ut uppgifter och ansvarsområden. Många blir lite stolta över uppmärksamheten. 

Ta i god tid kontakt med ett eller flera konferenshotell. Skicka in en konferensförfrågan via mejl eller webben så att du får lite att välja mellan. Var tydlig med vad du förväntar dig när det gäller utrustning, sittplatser, fika och mat. Är det viktigt att ni kan ta bensträckare i närheten? Vad önskar ni när det gäller tillgänglighet och kommunikationer till platsen? Är det viktigt med närhet till flygplats eller järnvägsstation? Det är rimligt att förvänta sig bra lokalkännedom och många tips av den samarbetspartner du väljer.

Att åka på konferens är mer än att lämna sin vanliga arbetsplats och byta miljö. Du ska ha rätt mix av deltagare, talare eller andra profiler för att gå i mål fullt ut. Prata med projektledaren på ett konferenshotell Göteborg för att få tips om föreläsare, underhållning eller studiebesök som kan vara lämpliga.

Något du inte kan köpa för pengar är syftet och målet med sammankomsten. Det är något ni kommer överens om på hemmaplan. Konferensen är en del i ett sammanhang, med andra återkommande möten och uppföljningar. Om ni inte har en röd tråd i allt ni gör, så riskerar varje enskild del att floppa eller bli en dyrköpt erfarenhet. Så passa på, ta chansen att diskutera med arrangören hur konferensen ska utformas för att bli den starka upplevelse och framgångsrika aktivitet som ni behöver.

När det gäller den geografiska platsen är det ibland en poäng att vara på en ort man är bekant med, ibland blir det bättre när man vistas i helt nya omgivningar. Naturligtvis spelar också budget och utbud på orten en stor roll. När du hittat en omtänksam och engagerad representant blir det enklare att fatta alla dessa beslut.