Professionella återvinningsföretag som erbjuder marknadsmässigt skrotpris på mässing | magzination

Allt fler har blivit medvetna om att det är väsentligt att återvinna mässingskrot och annan metallskrot. Med hjälp av återvinningsföretagen ökar mängden avfall som återvinns i Sverige men hur arbetar återvinningsföretag med återvinning? Hur kan processen gå till?

Återvinningen i Sverige

I Sverige har återvinningen varit framgångsrik och det har lett till en årlig minskning med ungefär 6 miljoner ton av de globala koldioxidutsläppen. Det här motsvarar ungefär 10 % av de totala svenska utsläppen av växthusgaser. Mängden avfall som återvinns fortsätter öka i Sverige och det blir allt viktigare att använda återvunna råvaror istället för nya råvaror. Det finns både miljömässiga och ekonomiska möjligheter genom att arbeta med avfallet som en resurs.

Stål är världens mest återvunna material och hälften av det stål som tillverkas kommer från återvunnet järnskrot. De flesta metaller kan man återvinna och återanvända oändligt många gånger utan att det tappar i kvalitet. Många glömmer att det mesta inom skrot och avfall går att återvinna – kablar, elektronik, järn, koppar bland annat. Det är dessutom väldigt energikrävande att tillverka ny metall, om man tillverkar stål med återvunnet material sparas ungefär 75 % av energin jämfört om det hade tillverkats med malm. Företag som hanterar återvinning erbjuder ett marknadsmässigt skrotpris på mässing och annan metall vilket även bidrar lite till företagets ekonomi.

Så kan återvinningsprocessen se ut

Återvinningsföretag vill kunna erbjuda en effektiv och enkel process för privatpersoner och företag att återvinna skrot och avfall. De erbjuder ett marknadsmässigt skrotpris på mässing och miljövänliga transportsystem i form av exempelvis tåg. De erbjuder också leverantörsanpassad hantering för att anpassa lösningar beroende på hur behovet ser ut på verksamheten. Detta för att processen ska bli så enkel, smidig och effektiv som möjligt. Det kan ändå vara värt att kolla upp flera olika återvinningsföretag för att undersöka marknaden och få flera olika erbjudanden om skrotpris för mässing. Ofta erbjuds skräddarsydda lösningar som anpassas efter företaget, detta för att samarbetet och processen ska vara effektiv och trygg för båda parter.

Exempelvis kan det placeras ut containrar runt om i landet där kunder och avtalspartners kan slänga sitt skrot. Återvinningsföretaget som erbjuder bra skrotpris för mässing samlar sedan in skrotet för en smart hantering på deras återvinningscentral. Där kan det klassas, omlastas och ibland sorteras för vidare transport till legobearbetningsföretag eller smältverk. Där tillverkas en råvara av högsta kvalitet och återvinningsföretaget säljer produkten vidare till exempelvis smältverk runt om i Europa. Det slutliga målet bör alltid vara att kunna erbjuda slutkund en produkt av högsta kvalitet.

Säkerställa en miljövänlig process och hantering

Det kan vara positivt att kolla upp att återvinningsföretaget är kvalitet- och miljöcertifierat för att säkerställa en säker och miljövänlig process när du ska sälja mässingsskrot till ett bra pris. Det är också viktigt att mätbara miljömål följs och att regelbundna uppföljningar genomförs. För att ytterligare säkerställa en miljövänlig process, anlitar många återvinningsföretag endast miljögodkända entreprenader i sina arbeten. Dessutom borde alla processer och arbeten finnas dokumenterade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vanligtvis har företag och verksamheter ingen miljöpolicy på arbetsplatsen. För att kunna fortsätta miljöarbetet behövs en effektiv och strukturerad miljöpolitik som är enkel och genomförbar för personalen att utföra. När ditt företag behöver sälja mässingskrot till ett bra pris hjälper återvinningsföretag till med detta för att verksamheten enkelt ska komma igång. En miljöpolicy bör innehålla information om åtgärder som ska genomföras för att minska på miljöpåverkan och dessutom att arbetet utförs i linje med gällande krav enligt lagen.