Skillnaden mellan textbearbetning och textredigering | Magzination

Har du beställt översättningar? Det finns många fördelar med att översätta texter, det är bland annat ett sätt att expandera sitt företag. Dock finns det en del saker som kan gå snett, åtminstone om du inte prioriterar bearbetning av texterna.

När man bearbetar texter går man igenom språket, tonaliteten och informationen för att säkerställa att allt är korrekt. En text som har blivit översatt kan nämligen förlora sin känsla och sitt flyt och i värsta fall även delar av informationen. Därför är det mycket viktigt att låta en textbearbetare gå igenom de översatta texterna, gärna någon som även har kunskap inom det område texten berör. Det är en smart investering att låta en professionell bearbetare kolla igenom texterna. Anledningen är att man snabbt tappar förtroende för en slarvig text, något du som företagare naturligtvis vill undvika.

Textbearbetning av information innebär att man går igenom textens innehåll, exempelvis efter en översättning. Man kontrollerar att den ursprungliga informationen finns kvar, trots att texten nu är på ett annat språk. Därtill är den ursprungliga texten ofta riktad till en viss målgrupp, något man också säkerställer att den är efter översättningen och behandling av texten. Det är dock bra att känna till skillnaden mellan textbearbetning och textredigering. När man bearbetar en text kan den nya versionen skilja sig ganska mycket, så pass mycket att det skapas ett helt nytt upphovsrättsskyddat material. När det kommer till textredigering däremot, gås texten inte igenom på samma sätt. Här kollar man istället efter stav- och slarvfel, felaktiga syftningar och möjligtvis tillägg av nya rubriker.

När du översätter eller har beställt översättningar är det bäst att använda sig av textbearbetning, åtminstone när det kommer till skönlitterära texter och liknande. Handlar det om svårare texter med mycket information är det viktigt att du får hjälp med textbearbetning av information. Då gås texterna igenom av en bearbetare som har koll på ämnet. Detta är viktigt just eftersom terminologin kan vara ganska specifik inom vissa branscher. För att texten ska bevara sin tonalitet är det viktigt att den som bearbetar texten känner till de fraser och ord som används av målgruppen.

Avslutningsvis kan man säga att både textbearbetning och textredigering är viktigt men kan användas till olika texter. Bearbetning av text är bra när man har översatt, medan textredigering alltid bör prioriteras, oavsett vilken typ av text det handlar om. För att du ska få högkvalitativa texter är det viktigt att du väljer rätt byrå. Det finns mängder av frilansande bearbetare och översättare men även större företag. För att hitta rätt är det bra att jämföra priser, recensioner samt tjänster. Vissa stora bolag erbjuder exempelvis en helhetslösning med såväl textmaterial och översättningar som språkbehandling och mer. Det är lättast att kontakta några olika företag och berätta om dina behov. Gäller det en marknadsföringssatsning bör du inte stirra blint på priset, här är kvalitet prioritet, annars riskerar du att sänka företagets pålitlighet.