Olika försäkringar för egenföretagare som är bra att känna till

Som egenföretagare behöver du vara redo för olika situationer. Om det finns en risk eller ett hot bör du ha ett sätt att minska risken och hantera hotet. Ett sätt att minska konsekvenserna för dåliga händelser är genom att teckna en försäkring. Det finns flera försäkringar specifikt utvecklade för egenföretagare.

Räcker det inte med hemförsäkringen?

Det enkla svaret är nej. Din hemförsäkring räcker inte, du behöver en försäkring för din näringsverksamhet. Hemförsäkringen täcker saker som används privat. Om du har en dator som du även använder för företaget skulle försäkringsbolaget kunna säga att den inte tillhör privat bruk, vilket innebär att den inte är försäkrad.

Vilken försäkring ska jag välja?

Det beror på vad du driver för verksamhet. En konsultfirma där du är ensam och arbetar ut mot olika kunder har helt andra krav jämfört med en restaurang eller ett IT-företag. En försäkring som alltid är bra för eget bruk är inkomstförsäkring för egenföretagare. Den fungerar som ett komplement till A-kassan. På så sätt kan du få ut extra hög ersättning om du skulle bli arbetslös.

Personförsäkringar av olika slag

När du arbetar eller är på väg till arbetet kan olyckor ske. Du kan krocka, ramla eller på något annat sätt vara med om en olycklig händelse. Du kan även bli allvarligt sjuk och på grund av detta inte kunna jobba. Som egenföretagare behövs försäkring för att du ska kunna täcka upp det som oftast är den stora svagheten i affärsmodellen, dig själv. De flesta som driver företag har en nyckelperson som allting hänger på. Om denna person blir sjuk eller inte kan arbeta sätter det stopp för hela verksamheten. Därför gäller det att ha försäkringar på plats för att hantera denna situation och arbetsstoppet på bästa möjliga sätt. Har du dessutom anställda behöver du försäkringar för att skydda dessa personer när de arbetar eller är på väg till arbetet.

Försäkra företagets utrustning

En annan viktig försäkring handlar om utrustningen som används i verksamheten. Många företag behöver dyr utrustning, från speciella maskiner till datorer, kameror, fordon och mycket mer. Exakt vad som behövs beror på själva verksamheten. Utrustningen i sig är bra att försäkra. Här finns det många olika försäkringar för egenföretagare att välja mellan. Ett tips kan vara att undersöka om branschens yrkesorganisation har några rekommendationer. De flesta har samarbeten med olika försäkringsbolag som är utformade för de egna medlemmarnas verksamheter. Du kan även fråga andra i branschen vad de använder för försäkring och varför de använder just den försäkringen. De allra flesta egenföretagare hjälper dig mer än gärna, de har trots allt varit med om samma utmaningar och har gott om erfarenhet att dela med sig av.