När det ska lyfta lite extra. Samarbeta med en eventbyrå Stockholm som varit med förr | Magzination

Många av oss gillar genvägar. Det är klart det är bättre att komma fram snabbt än långsamt, eller hur? Fast det finns lägen då man behöver sätta sig ner och ta sig tid för att hinna tänka fritt och stort och hitta nya vägar! Det kan vara när du och kollegorna står inför ett nytt projekt eller när organisationen ska förändrats. I dessa lägen behöver du en bra partner. Om målet är meningsfulla möten är det nästan givet vem du ska samarbeta med.

Vi kan börja med ett fiktivt utgångsläge. Låt säga att du fått i uppdrag att fixa ett arrangemang för kollegorna. Du vill undvika att det blir tråkigt och beige. Du känner till modellen med att titta på en bildpresentation, gärna med statistik och stapeldiagram eller mycket text? Man kan absolut samlas kring en sådan och sedan äta gott tillsammans. Men visst har du lite högre ambitioner? Kontakta då en eventbyrå Stockholm som varit med ett tag men som också vet hur man överraskar. Utmana dem och ställ krav! En bra början är att du är tydlig med vilket syftet är med samlingen. Du har säkert en hyfsad koll på vilka som kommer att delta och hur många ni blir. Försök visualisera hur drömscenariot ser ut. Vad vill du att deltagarna ska känna när de går hem? Vad ska de ta med sig till jobbet nästa dag? Vilka effekter hoppas du på? Det är naturligtvis helt ok att bara ta en paus och ha trevligt tillsammans. Var då tydlig med det i din beställning!

En typisk succé

Med dessa förberedelser i ryggen kan du få bästa uppbackning och professionell eventproduktion. Du får tillgång till lokaler och kockar, kompetenser och kontaktnät som sammantaget blir en succé. Du och dina kollegor har säkert erfarenheter och minnen av konferenser. En del var fantastiska, andra mindre lyckade. Finns det en gemensam nämnare bland de som man minns med glädje? Var det att alla skrattade mycket tillsammans? Löstes ett problem eller bestegs ett berg? Kanske testade ni ny mat, eller lagade den? Eller ska detta bli premiären för just den här gruppen med en matlagningsaktivitet för företag?

Förväntningar som lyfter

Våga vara tydlig även internt. Det är en god idé både före, under och efter arrangemanget. Vanligtvis vill alla få ut något av den satsade tiden. Det gäller nog både de kollegor som helst hade jobbat som vanligt och de som helst hade partajat. Försök sprida syftet för evenemanget i förväg och beskriv förväntningar som företagsledningen, mellanchefer eller de ansvariga har. Vissa deltagare blir lite stolta över att tilldelas en uppgift eller ett ansvarsområde. Ta reda på vilka! Försök också dra ut på nyttan över tid, koppla till både förberedelser och uppföljning efteråt.