Hydraulisk pump

Hydraulik kommer från de grekiska orden hydor, vilket betyder vatten, och aulos, vilket betyder rör. Genom att använda ett medel inuti ett rör med högt tryck går det att överföra energi och tryck på ett effektivt sätt. Det är ett relativt modernt system som fick sitt genombrott under 1960-talet. Idag är det ett ovärderligt område inom byggteknik som används vid alla möjliga byggprojekt.

Hydraulik finns i mängder av maskiner

Du känner säkerligen till de flesta maskiner som använder sig av hydrauliska system, exempelvis grävskopor. Principen används även för hydrauliska hammare, klättrare, domkrafter och pumpar.

Med hydraulisk pump är glidformsgjutning möjligt

Vid större byggprojekt, exempelvis när du ska bygga en kassun inför ett brobygge, kan glidformsgjutning vara ett bra alternativ. Detta är ett sätt att gjuta betong som möjliggör kontinuerligt och effektivt arbete. För att kunna använda denna metod behövs hydrauliska pumpar för flera moment. Det är fullt möjligt att köpa hydraulisk oljepump på marknaden idag. Det gäller dock att säkerställa att de håller den kvalité som behövs för de större byggprojekten.

Vänd dig till rätt aktör

För vissa projekt behövs det flera hydrauliska pumpar. Det kan bero på att de tillsammans behöver utföra extremt tunga lyft. Det finns vissa aktörer på marknaden som specialiserar sig på den här typen av byggprojekt där du kan köpa hydrauliska högtrycksoljepumpar som passar perfekt för dessa projekt. De kan oftast även hjälpa dig med många andra delar av projektet, från rådgivning och konsultation till att hjälpa till med gantryställningar, vinschar och mycket mer.

Glidformsgjutning med gantryställning

Glidformsgjutning är en byggmetod för att gjuta betong. Den går ut på att man bygger en speciell glidform och fyller den med betong. Formen lyfts sedan upp allt eftersom betongen torkar och den fylls kontinuerligt på med ny betong. Denna metod gör det möjligt att bygga enorma och komplicerade byggnader, från kassuner till broar och stora torn. Gantryställningen är en ställning som omfattar hela ”bygget”. Denna gantry fungerar som en mer permanent byggställning. Den gör det möjligt att bygga och flytta på flera färdiga konstruktioner, istället för att behöva bygga en ställning för varje betongkonstruktion.

Förflyttning av enorma konstruktioner

Föreställ dig en bropelare helt av betong eller någon annan enorm betongkonstruktion. Antingen så byggs den på plats eller så byggs den i närheten för att sedan transporteras till den plats där den ska vara. Att flytta på en kolossalt tung konstruktion är en konst i sig. Med hjälp av hydrauliska lyftare i kombination med ”skiddingteknik” går det att förflytta konstruktioner horisontellt på ett smidigt sätt. Även dessa horisontella förflyttningar kräver speciella hydrauliska pumpar av mycket hög kvalitet. För att säkerställa att förflyttningen utförs på ett korrekt och framförallt säkert sätt kan det bara bra att låta specialister utföra just denna delen.