ISO 45001 certifiering hjälper företag hålla en säker arbetsmiljö - Magzination

Varje dag dör tusentals människor runt om i världen på grund av olyckor på arbetsplatsen. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket förekom det 55 olyckor som ledde till dödsfall i Sverige, vilket är bra jämfört med många andra länder. En säker och trygg arbetsmiljö handlar dock om mer än att bara hindra allvarliga olyckor.

Vad är ISO 45001?

Detta är ett internationellt kvalitetsledningssystem för arbetsmiljö som ersätter OHSAS 18001. Ledningssystemet går ut på att hjälpa ett företags ledning att förebygga både olyckor och ohälsa på arbetsplatsen på ett systematiskt sätt. Ledningssystemet omfattar inte bara krav kring säkerheten på plats, den berör även områden som psykosocial arbetsmiljö. Dessutom omfattar ledningssystemet både den egna personalen och även inhyrd personal samt besökare.

Behövs verkligen detta?

Att vi har relativt bra arbetsmiljö i Sverige är det ingen tvekan om. Det betyder inte att jobbet är färdigt, det finns mycket utrymme för förbättring. Under 2017 och 2018 visade kampanjen #metoo hur svårt det var för kvinnor i samhället. Den amerikanska kampanjen fick spridning över hela världen, däribland i Sverige. Ett företag som har en ISO 45001 certifiering visar på ett tydligt sätt att de arbetar för att förbättra miljön på arbetsplatsen, inte bara för kvinnor utan för alla anställda.

Vad krävs för att bli certifierad?

Det finns ett antal krav som en organisation måste implementera för att kunna bli certifierade. Dessa krav är framtagna så att de kan användas av alla företag, oavsett storlek eller bransch. Genom att använda ledningssystemet kan ett företag skapa ett eget system för arbetsmiljöarbetet. Om ramverket används på rätt sätt kommer den att kunna hindra skador, olyckor och ohälsa som är arbetsrelaterad samtidigt som den ser till att arbetsmiljöarbetet utvecklas och förbättras ständigt.

Få hjälp med certifieringen

Att bli certifierad är inte det lättaste men det är absolut möjligt. Ett tips är att vända dig till de företag som utför certifieringen, de så kallade ackrediterade organen. Dessa företag hjälper gärna andra företag med råd och vägledning inför den stundande certifieringen. På så sätt ökar du sannolikheten att lyckas och bli ett certifierat företag. Du kan hitta ISO 45001 på svenska och även andra språk.

Samma struktur som andra ISO-standarder

En fördel med just denna certifiering är att den följer samma struktur som andra välkända standarder, exempelvis ISO 9001 och ISO 14001. Detta gör det lättare att använda samtliga standarder samtidigt. Dessa standarder omfattar kvalitetsledning och miljöledningssystem, två områden som går väl ihop med arbetsmiljö och som även visar att företaget håller en hög klass. Företag som certifierar för arbetsmiljöledningssystem gör oftast även detta för de andra standarderna. Gör det så lätt som möjligt för ditt företag att bli certifierat.