Microsofts affärssystem Dynamics NAV hjälper företag till ett mer effektivt administrativt arbete och optimerade processer. Det är en skalbar lösning vilket gör det möjligt att bygga på med nya funktioner och tillägg allteftersom verksamheten växer och utvecklas. Genom att gå en utbildning anpassad efter era behov och önskemål kommer ni få ut så mycket som möjligt av ert affärssystem, oavsett om ni är nya eller erfarna användare.

En utbildning efter verksamhetens förutsättningar

Genom att låta personalen gå en utbildning får verksamheten ut så mycket som möjligt av affärssystemet och eventuella tilläggen. Ett optimerat användande ger mer tid åt operativt arbete vilket blir både lönsamt och effektivt. Dynamics NAV bygger på en grundläggande lösning som går att byggas på och skräddarsys efter era specifika behov.

Microsofts Dynamics NAV Inköpsutbildning i Stockholm

Det här är ett affärssystem som passar både små och medelstora företag och en hel mängd olika branscher i Göteborg, Stockholm men också andra svenska städer. Är inköp en stor del av er verksamhet anordnas det utbildningar med inriktning på just denna del av systemet. Kursen går igenom allt det som rör inköp och ni kommer få lära er mer om artiklar, leverantörer, hur ni kan jobba med inköpsförslag, priser, inleveranser, effektiv orderhantering, fakturering, prisjustering och kreditnotor. Genom att besitta kunskap i alla de funktioner som finns tillgängliga blir arbetsprocesserna snabbare och ni kan lägga tiden där den verkligen behövs.

Microsofts Dynamics NAV Inköpsutbildning i Göteborg

Fördelarna med att gå en utbildning anpassad just för er är många. Förutom att effektivisera arbetsflödet kommer även risken för onödiga fel att minimeras när personalen från början vet hur de ska hantera affärssystemet. Ni slipper även riskera ineffektiva rutiner och eventuellt dubbelarbete. När ni bokat en inköpsutbildning kan ni även ta upp just era behov och önskemål kring kursinnehåll för att göra den ännu mer anpassad. Vissa som jobbat länge med systemet kanske önskar utbildning i mer avancerade och ingående funktioner, medan andra som kanske precis investerat i Microsoft Dynamics NAV kan behöva en mer grundläggande och överskådlig genomgång av startsida och användarprofiler.

Hos Itero kan ni boka utbildningar efter era specifika önskemål och behov. Beroende på hur er verksamhet ser ut, vilken nivå ni ligger på och med vilka delar ni arbetar fokuserar de på just dessa områden. De hjälper till med allt från överviktiga kunskaper och grundläggande funktionalitet till mer avancerade och ingående moment. Något annat som tas upp är smarta snabbkommandon vilka kan snabba på arbetsmomenten rejält i det dagliga arbetet. Kontakta dem för mer information om både affärssystem och utbildningar inom dessa.