minska företagets kreditrisk | Magzination

Som företag står du alltid inför en risk att dina kunder inte kommer att betala. Långivare har stor erfarenhet av att hantera sådana problem, och som säljande företag kan du dra nytta av deras tillvägagångssätt för att minska risken för att din egen likviditet ska försämras på grund av icke betalande kunder. Frågan är då hur du kan minska din egen kreditrisk?

  1. Kreditbedömning

Alla långivare gör en kreditbedömning innan de lånar ut pengar. Det innebär att de undersöker branschen som det lånande företaget är verksam inom, hur företagets finanser ser ut och dess position inom branschen. Är företaget lönsamt jämfört med dess konkurrenter? Har VD:n tidigare fattat förnuftiga beslut? Hur företagets kredit- och betalningshistorik ut? Genom att få svar på de här och liknande frågor får du en bättre överblick av köparen och kan därför undvika att göra affärer med fel kund.

  1. Bygg ett förhållande

Kreditrisken minskas radikalt om du har ett mer personligt förhållande med kunden, och inte bara för att du har koll på dess historik och kreditvärdighet. Lär känna kunden och visa att du bryr dig om dess verksamhet och behov. Det gör att chansen för att kunden inte ska betala minskar eftersom att du har blivit mer än en främling för den.

  1. Rätt prissättning

Om din prissättning är för hög finns risken att kunden anser att den inte fått ut tillräckligt för pengarna och därför inte betala över huvud taget. Med en rättvis prissättning minskas kreditrisken, eftersom att det gör att kunden anser att affären är rimlig.

  1. Tydliga villkor

Att presentera tydliga villkor är ett smart sätt att minska kreditrisken. Det gör att kunden känner sig på det klara med vad som gäller och vad som förväntas av den. Annars finns det en risk att kunden på grund av luddiga avtal missförstår vad som förväntas och därför inte betala.

  1. Använd finansiella tjänster 

Att sälja dina fakturor till ett finansbolag är ett enkelt knep för att snabbt få in kapital som är bundet i kundfakturor. Det innebär att finansbolaget övertar ansvaret för fakturorna och riskbedömningen av kunden och att du för en avgift snabbt får in dina pengar. Det är sedan finansbolaget som fakturerar kunden som i sin tur betalar direkt till finansbolaget.

Genom att förebygga redan innan utbytet av tjänster och varor minskar du din egen kreditrisk. Ta efter långivarnas metoder genom att lära känna dina kunder och använd dig av finansiella tjänster för att vara på den säkra sidan.