Hårdvara som tjänst | Magzination

Att köpa in och underhålla olika typer av hårdvara, det vill säga all den utrustning inom IT som företaget behöver för att driva en framgångsrik verksamhet, är ofta förknippat med stora kostnader och tid när det gäller administration, planering och underhåll.

Hårdvara som tjänst

Att köpa in olika typer av IT-utrustning kräver ofta planering och en hel del administration, för att det ska bli så effektivt som möjligt. För att kunna köpa in den utrustning som är optimal för verksamheten krävs också kompetens och kontakt med leverantörer, vilket kräver personal som är utbildad för detta. Det kräver också tid som kanske hellre spenderas på annat. Att förnya garantier och avtal med leverantörer är ofta tidsödande och kan vara svårt att få ett helhetsgrepp om, om man saknar rätt kunskap. Att istället lämna över detta till någon annan, som besitter denna kunskap och kompetens gör att det blir enklare att hantera både inköp och hela IT-arkitekturen på företaget.

Att välja att köpa in hårdvara som tjänst gör det både enklare och mer kostnadseffektivt, speciellt för det mindre företaget, som kanske inte har den IT-kompetens inom verksamheten som krävs. Istället för stora utgifter på en gång kan man sprida ut kostnaden på en mer överskådlig månadskostnad för hårdvara som till exempel skrivare, datorer, servrar och annat. Det underlättar också hantering och underhåll, så man ofta kan få service på utrustningen. Att dessutom kunna få service och support genom en enda kontaktyta, är värdefullt både för personal och ekonomi, särskilt i det mindre företaget, där man hellre vill ägna sig åt sin kärnverksamhet. 

Att skaffa hårdvara som tjänst i Västerås är ett smidigt val för det företag som har sin bas där eller i dess omnejd, då support och inköp kan skötas med lokalkännedom och erfarenhet. Att som företag slippa förhandla med leverantörer och istället förlita sig på erfarenheten, kunskapen och kompetensen hos det företag man anlitar för tjänsten är även det en stor fördel. Man samlar sin support för all utrustning hos ett och samma ställe, vilket förenklar det dagliga arbetet, då man inte behöver en egen IT-avdelning eller någon egen anställd IT-tekniker. Ekonomiskt är det också en fördel att inte behöva investera en större summa varje gång inköp ska göras. Det är ofta mer fördelaktigt att köpa mer utrustning av leverantören på en och samma gång. Samtidigt innebär det att man kanske spenderar mer än man vill och att denna investering sedan är bunden i den utrusning man införskaffat. 

Genom att skaffa sin utrustning genom att betala en fast månatlig kostnad, kan man dessutom få precis det man behöver. Hårdvara som tjänst i Västerås är ett flexibelt sätt att få rätt utrustning för rätt verksamhet då man kan anpassa tjänsten efter behov som uppstår eller förändras, utan at behöva köpa in ny utrustning och därmed behöva avyttra den gamla. Med denna typ av tjänst sparar det mindre företaget tid, arbetsinsatser och blir framför allt mer effektivt i sin IT-användning då man kan dra nytta av en professionell support.