Gå en utbildning för säkrare utrymning vid brand

Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i denna är ansvarig för ett säkert brandskydd. Detta bör inkludera uppdaterad brandskyddsdokumentation och regelbundna kontroller, samt utbildning av personal för att både förhindra att brand uppstår och minska risken för olyckor och skador om det trots allt skulle börja brinna. Ett systematiskt brandskyddsarbete inkluderar både byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt brandskydd. Det byggnadstekniska brandskyddet innefattar brandlarm, brandcellsindelning och utrymningsvägar, medan det organisatoriska brandskyddet handlar om att genomföra kontinuerliga brandskyddskontroller och utbilda personalen i hur de ska agera vid en eventuell brand och hur de ska utrymma på ett så snabbt sätt som möjligt.

Skräddarsytt upplägg

För att både verksamhet och byggnad ska skyddas på bästa sätt är det en god idé att ta hjälp av ett företag om erbjuder utbildningar inom utrymning. Det är viktigt att alla är väl insatta i hur det egna brandskyddet ser ut och hur utrymningsvägarna är placerade för en säker och snabb utrymning. Med rätt hjälp kommer utbildningen att anpassas efter just din verksamhets behov och fastighetens specifika förutsättningar. Med en skräddarsydd utbildning kommer du och din personal få ut så mycket som möjligt av kursen och på så sätt enklare kunna bedriva ett optimalt brandskyddsarbete.

En naturlig rutin

Om en brand uppstår kan det handla om endast några minuter innan katastrofen är ett faktum. Då gäller det att människorna i verksamheten vet hur utrymningsförfarandet fungerar och hur de ska agera. Genom att personalen regelbundet får genomgå både teoretiska och praktiska övningar skapas en naturlig rutin som kommer vara ovärderlig vid en eventuell brand. Med rätt kunskap och erfarenhet skapas förutsättningar för ett effektivt och säkert utrymningsförfarande. En utbildning i utrymning stärker organisationens handlingsberedskap och ger kunskap i hur personalen skyddar sig själva, sina arbetskollegor eller andra besökare.

Utbildning för utrymningsledare

Det finns även utbildningar som riktar sig till de personer som ansvarar för utrymning vid brand inom en organisation eller företag. En utrymningsledare ska känna sig trygg i sin roll och måste veta hur utrymningen ska gå till och hur hen ska agera i en olyckssituation. Med rätt utbildning och kunskap i lagar och myndighetskrav ska personen kunna leda utrymningen metodiskt och organiserat och på så sätt minska risken för skador hos personal och andra besökare.

Produkter för utrymning

Förutom att boka en utbildning inom brandskydd för att rädda liv kan även rätt produkter bidra till en säkrare byggnad. Lysande utrymningsplaner som visar hur man tar sig ut ur byggnaden, självhäftande golv- och väggmarkeringar, nödljusarmaturer, räddningsstegar och skyltar för utrymning vid brand är alla viktiga produkter för att på ett så säkert sätt som möjligt utrymma lokalen vid eventuell brand.

Se till att din lokal är rätt utrustad och personalen rätt utbildad genom att ta kontakt med en specialist inom brandsäkerhet och brandskydd idag.