kurslitteratur för universitet, studenter

Om man ska plugga vidare efter gymnasiet är det mycket att hålla reda på, inte minst om man ska flytta hemifrån, sätta bo i en främmande stad och bekanta sig med nya människor, men man måste även orientera sig i en helt ny typ av skolmiljö. Det är mycket som skiljer sig åt mellan gymnasiet och högskolevärlden. Dels har man som student ett mycket större ansvar för sin egen utbildning, dels är upplägget annorlunda från det man är van vid. Högskoleschemat kan innefatta allt från lärarledda lektioner, seminarier och föreläsningar till laborationer, fältarbeten, praktik och egna studier. Man ska också klara av tentor, göra examensarbeten, skriva uppsatser och framför allt – läsa. Och för det krävs böcker. Böcker som kostar pengar.

Största delen av en universitetsutbildning utgörs av individuella studier och en av de främsta skillnaderna mellan gymnasiet och högskolan är att man som student personligen ansvarar för att införskaffa lämplig kurslitteratur – och att man måste stå för kostnaden själv. Studentlivet brukar emellertid kännetecknas av att man har ganska limiterade ekonomiska resurser, så det gäller att spendera pengarna på rätt böcker. Men var får man då tag på rätt böcker, till ett vettigt pris? Många väljer att köpa begagnad kurslitteratur för universitet, studenter bör dock vara medvetna om att tidigare använda böcker kanske inte alltid håller önskvärd kvalitet. Handlar man begagnad kurslitteratur för universitet online vet man aldrig riktigt vad man får och i värsta fall kan volymerna vara trasiga, kanske sakna sidor eller vara fullklottrade med anteckningar. Går man via en trovärdig sajt som evaluerar böckerna innan de säljs vidare finns dock chans att göra fina fynd.

Även som lärare kan man naturligtvis behöva uppdatera sitt utbildningsmaterial med jämna mellanrum. Om man önskar utvärdera en viss volym som man funderar på att använda i en av sina kurser är det i regel smidigast att beställa lärarkopior av universitetslitteratur via utgivarens egen webbutik. Det är dock endast lärare och annan behörig skolpersonal som har möjlighet att handla direkt från förlaget. Som student kan man inte beställa lärarkopior av universitetslitteratur, men man kan självfallet surfa runt på utgivarens hemsida och hämta inspiration. Sedan är det bara att notera ISBN-numren på de titlar man är intresserad av och söka upp dem hos en lämplig återförsäljare.

Vid inköp av kurslitteratur för universitet är det också viktigt att kontrollera att upplaga och utgivningsår stämmer överens med det som anges i litteraturlistan, så att man får böcker som är relevanta för utbildningen. Det bästa sättet att säkerställa att man erhåller fräsch och uppdaterad kurslitteratur är givetvis att köpa nya böcker från någon av de större nätbokhandlarna. Men man behöver inte köpa all kurslitteratur för universitet, studenter bör vara särskilt uppmärksamma på vilka böcker som är obligatoriska och vilka som anges som referenslitteratur. Den obligatoriska kurslitteraturen kommer man att ha behov av under hela utbildningstiden, därför kan det vara både skönt och nödvändigt att ha sina egna volymer. Men när det gäller referenslitteraturen kan man spara mycket pengar på att nyttja skolbibliotekets låneexemplar. En väl avvägd mix mellan lånat, begagnat och nytt är oftast den lösning som blir mest prisvärd i längden.