Naturbeteskött | SMAK Certifiering

Naturbeteskött är kött som producerats på svenska naturbetesmarker samt följer de krav som Naturbetesköttsföreningen fastställts inom Svenskt Sigill Naturbeteskött. Att producera svensk naturbeteskött innebär en rad fördelar för konsument, företag, djur såväl som vår natur. Fortsätt läsa för att förstå varför naturbeteskött är att föredra för konsument såväl som producent. 

Högre kvalitet på köttet

Naturbeteskött är kött som kommer från kvigor, stutar, kor och ungkor med krav på att de ska vara väl slaktmogna innan slakt. För att få kallas naturbeteskött måste det även möras i minsta två veckor efter slakt. Resultatet är ett välsmakande, mört och saftigt kött. Det innehåller också en hög halt av omega-3-fettsyror som har positiva effekter på människans hälsa, detta tack vare den stora andelen bete och grovfoder i foderstaten. Utöver det innehåller naturbeteskött stora mängder antioxidanter och E-vitamin vilket ger lång hållbarhet.

Högre levnadsstandard för djuren

Ett av kriterierna är att naturbetesdjur ska gå på naturbetesmarker under minst halva betesperioden och att gårdens betesmarker måste bestå av minst 50% betesmarker. Utöver det tillkommer även regler om att vinterfodret ska vara grovfoderbaserat och fritt från importerade proteingrödor. Detta i kombination med den långa betesperioden innebär att djuren lever ett gott och naturligt liv under uppväxten.

Bra för miljön

Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som tillhör de mest artrika i Sverige. Några av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna finns hur. Tyvärr håller dessa naturliga betesmarker sakta men säkert på att försvinna – ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige.

Dessa naturbetesmarker skapas naturligt med hjälp av naturbetesdjurens mular och behöver betas av ordentligt för att kunna säkerställa att arterna överlever. 

Certifiera din verksamhet enligt Svenskt Sigill Naturbeteskött

För att sammanfatta, naturbeteskött är bra för att:

  • Det bevarar naturbetesmarkerna och det biologiska mångfald bland insekter, fåglar och växter som finns där.
  • Det ställer höga krav på djurhållning gällande foder och betning som ökar livskvaliteten för natursbetesdjur.
  • Det gynnar ett varierat jordbrukslandskap.
  • Det ger ett högkvalitativt kött som smakar bättre, är saftigare och mer mört.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda märkningen som garanterar att djuren betat på naturbetesmark. Deras märkning är en kvalitetsstämpel som väger tungt på marknaden och kunder känner igen. Det gör att kunder kan känna sig trygg när de köper varor från dig.

Certifiera din verksamhet enligt Svenskt Sigill Naturbeteskött, kontakta ett av de oberoende certifieringsbolagen som erbjuder certifieringar inom IP-standarden.