ljudisoleringsskärmar| Kamak

Överskottsljud kan vara ett problem på många ställen. Kontor är till exempel en plats där det är viktigt att kunna fånga upp ljud för att kunna erbjuda en miljö för koncentration och produktivitet. Det kan dock även vara ett problem i restauranger, butiker, bibliotek eller skolor. Ett sätt att undvika överskottsljud är att använda sig av ljuddämpande skärmväggar

Panelerna är tillverkade av material som absorberar ljudvågor och som hjäper till att kontrollera efterklangstiden i stängda rum. När ljudvågorna träffar någon av dessa paneler avtar de snabbt och ljudet dör ut. Genom att investera i ljuddämpande skärmväggar för kontor skapas en bättre miljö, både för de anställda och för eventuella kunder eller gäster som kommer på besök. Nedan följer några av de viktigaste fördelarna.

Förbättrad akustik och minskad stress

Genom att fånga upp oönskade ljud med hjälp av ljudabsorbenter kan man även göra andra ljud mycket tydligare. Detta gör att ni kan prata till varandra utan att skrika och ökar förståelsen för vad som sägs i ett konferensrum eller föreläsningssalar. Genom att köpa ljuddämpande skärmväggar och placera ut dem mellan skrivborden i ett öppet kontorslandskap blir det lättare att inte störas av de samtal eller diskussioner som hålls av kollegorna bredvid. Detta gör även att stressnivåerna minskar och att produktiviteten ökar. Genom att inte störas av andras prat, utan i stället kunna fokusera på de egna arbetsuppgifterna skapas det mindre irritation och frustration på arbetsplatsen. Det leder även till att produktiviteten ökar och att man kan jobba ostört. I miljöer där man hanterar konfidentiella uppgifter är detta en nödvändighet.

Enkla att montera och flytta

Skärmväggar behöver man inte fästa i taket eller på någon vägg, utan de kan helt enkelt placeras där man vill ha dem. De gör det möjligt att skapa en flexibel miljö där ni kan flytta runt väggarna efter dagens behov. Kanske dyker det upp ett oväntat möte där ni behöver skapa en avskärmad yta? Ta då skärmväggarna och placera dem runt er för att på så sätt kunna tala ostört och samtidigt inte störa någon annan i det öppna kontorslandskapet. Man kan dessutom välja skärmväggar i en design som blir en del av den inbjudande miljön. Välj en stilren och enkel modell om tanken är att de ska smälta in, eller en färgglad och modern variant om den ska fungera som en iögonfallande detalj. Det är helt enkelt din egen fantasi som sätter gränserna då de flexibla skärmväggarna kan flyttas runt och lösa dina ljudrelaterade problem.