Digitala läromedel

Den svenska skolan är fantastisk på många sätt, men satt under viss press. Det vet du som är lärare eller verksam inom undervisningssektorn i någon annan roll. Tajta budgetar, kombinerade med höga krav från elever, lärare och beslutsfattare är vardagsmat. Vad går att påverka och på vilka sätt? Hur kan standarden upprätthållas samtidigt som saker görs mer rationellt?

Sanoma Utbildning startade 1993 och är ett av de största europeiska medieföretagen inom skolvärlden. Kärnverksamheten är produktionen av fysiska och digitala läromedel, från förskolan till universitetsnivån. De är alltid utformade av lärare och anpassade för att göra vardagen bättre för både elever och personal. De är alltid en kombination av det som fungerat tidigare men samtidigt med blicken riktad framåt.

Att kombinera gammalt och nytt

Engagemang är en röd tråd. Det är ingen nyhet inom utbildningsväsendet, men den är fortfarande central. Det gäller både den som ansvarar för undervisningen och för elever och studenter. Att hitta sätt att utveckla beprövade hjälpmedel och anpassa dem är ett sätt att hitta vägar till engagemanget. Det är erfarna lärare som utformar böcker och annat material på Sanoma, och ibland innebär det att presentera och paketera även digitala läromedel i skolan på ett bra sätt.

En grundad och nyfiken skola

Att utgå från kända fakta men använda dem i ny form händer hela tiden inom skolvärlden. Där pågår ständig utveckling, både tekniskt, pedagogiskt och praktiskt. Att samverka och samarbeta på nya sätt är andra exempel på att organisationen anpassar sig till omständigheterna. Men det har alltid varit viktigt att börja där man står, stadigt på en god grund, inför nästa steg. Poängen är att få fram nya verktyg som kompletterar de klassiska och som resulterar i ökade kunskaper hos eleverna. Och som underlättar vardagen för alla berörda.

Framtidens skola är här

Svarta tavlan, diabilds-projektorn och kopieringsmaskinen har bytts ut eller uppgraderats. Ibland sker de tekniska och praktiska förändringarna ganska smärtfritt, ibland blir det mera skav. Just digitaliseringen har orsakat en del debatt. Ett konkret exempel på hur den kan påverka undervisningen är förekomsten av onlineböcker. Att en text kan förses med ljud, länkar till extramaterial och möjlighet till kommunikation mellan läsarna är fantastiskt. Det gör inte grundinnehållet mindre viktigt eller sant. Men det presenteras i en ny form med nya möjligheter. Kanske är digitaliseringen en lika viktig uppfinning som tryckkonsten? De har i alla fall ett fantastiskt utbyte av varandra. Vi har nog bara sett början av vad som kan komma ut av detta i skolans värld.