Anledningar till varför du kan bli nekad lån eller kredit | Magzination

Anledningar till varför du kan bli nekad lån eller kredit

Om du har blivit nekad ett lån eller ansökan om en kredit finns det flera saker du bör se över för att lösa situationen. Det finns även saker du verkligen bör undvika för att...

Hur du minskar ditt företags kreditrisk

Som företag står du alltid inför en risk att dina kunder inte kommer att betala. Långivare har stor erfarenhet av att hantera sådana problem, och som säljande företag kan du dra nytta av deras...