Berika undervisningen med digital träning via Bingel.se elev | Magzination

Alla barn har olika förutsättningar för att lära. Vissa kanske har en naturlig fallenhet för språk men får kämpa lite hårdare med matematiken. För andra kan det vara precis tvärtom. Det innebär också att lärarna ställs inför en hel del utmaningar när de ska planera undervisningen. Men den digitala utvecklingen har öppnat nya dörrar även i skolan. Numera finns smidiga, onlinebaserade verktyg som både underlättar inlärningen för barnen och gör det enklare för lärarna att anpassa läroplanen efter varje elevs unika behov.

Bingel är ett digitalt övningsverktyg som blivit mycket uppskattat både av elever och lärare på grund av dess roliga och pedagogiska upplägg. Systemet har ett färgglatt, spelinspirerat användargränssnitt och innehåller åldersanpassad färdighetsträning för elever i förskoleklassen upp till årskurs 6. När barnen loggar in via Bingel.se elev möts de av en fantasifull övärld, där de kan tackla kluriga övningar inom allt från svenska, SFI, engelska och matematik till geografi och NO. Övningarna knyter an till specifika kapitel i de fysiska läroböckerna, vilket gör att barnen kan träna vidare på det de precis läst om och därmed få bättre förståelse för sammanhanget. Därutöver finns även möjlighet att öva inför de nationella proven i matematik och ta del av mer allmänbildande träning via ”Extra Bingel”. Notera dock att det inte går att beställa bingel som elev. Innan ett barn kan börja använda systemet måste dennes lärare ordna ett elevkonto.

Om skolan inte redan har ett aktivt Bingelkonto behöver man först registrera ett sådant och beställa en årslicens. Den ansvarige skoladministratören ser därefter till att alla berörda klassföreståndare och pedagoger erhåller inloggningsuppgifter till systemet. Sedan är det fritt fram för respektive lärare att skapa bingel för varje elev i sin klass. I licensen ingår konton för samtliga elever och lärare på den aktuella skolan. Klassföreståndaren loggar in via samma portal som barnen, men klickar istället på knappen ”lärare”. Till skillnad från elevernas lekfulla användargränssnitt har pedagogvyn i Bingel ett tydligt och strukturerat upplägg som ger god överblick och är smidigt att arbeta i. Här kan läraren planera, anpassa och tilldela övningar, övervaka resultat, skicka feedback och följa barnens utveckling både på klass- och individnivå. Det är också under administrationsfliken i lärarvyn som man kan beställa bingel till elev.

Om man endast vill skapa bingel för en elev går man in under ”Administration”, klickar på knappen ”Elever” och sedan på plustecknet. Här är det bara att fylla i barnets uppgifter och välja ett lösenord, alternativt låta systemet generera ett automatiskt. Ska man ordna konton till hela klassen på en gång är det enklast att importera klasslistan via en Excel-fil. En färdig mall finns att ladda ner på hemsidan. När barnen har fått sina lösenord kan de logga in på Bingel.se elev och ta del av alla roliga och lärorika övningar precis när de vill, såväl i klassrummet som hemifrån. Bingel är helt onlinebaserat och det krävs ingen nedladdning eller installation för att börja färdighetsträna. Allting sker direkt på sajten och det enda som behövs för att kunna ”bingla” är en internetansluten dator eller surfplatta med någon av de vanligaste webbläsarna.