Avloppsteknik och olika byggtekniker som används idag | Magzination

Tekniken som finns bakom avlopp och sättet vi installerar dessa avlopp har förändrat samhället genom tiderna. Än idag utvecklas nya metoder för att kunna utföra jobbet på ett effektivare sätt. Det gäller speciellt för byggteknikerna som används idag. Vi går igenom några vanliga tekniker när det kommer till just avloppsrör och dylikt.

Traditionell schaktning

Under de asfalterade vägarna går det oftast att hitta tre typer av ledningar. En är för dagvatten, en annan för spill- och dräneringsvatten och en tredje för dricksvatten. Traditionellt grävs dessa ledningar ned i ledningsgravar. Detta är ett stort projekt eftersom byggföretaget måste schakta bort ytor som oftast är hårt trafikerad av både fordonstrafik och fotgängare. När schaktningen utförs i centrala delar kan det även störa näringslivet. Dessutom ser arbetsplatsen inget vidare bra ut rent estetiskt. De stora hålen måste spontas, vilket i sig är ett stort projekt och måste utföras på rätt sätt för att vara effektivt. När avloppsteknik som slamavskiljare och infiltrationsanläggningar ska installeras brukar detta innebära stora arbetsplatser som förblir ”öppna” under lång tid.

Schaktfri byggteknik

Ett alternativ till den traditionella schaktningen är schaktfri teknik. Denna teknik grundar sig rördrivning, en metod med flera tillvägagångssätt. Metoden går i princip ut på att ett rör dras, trycks eller borras genom marken utan att påverka ytskiktet. Detta har flera fördelar, bland annat påverkas inte grundvattnet, det behövs ingen spontning och det finns en minskad risk för att marken förflyttas. Dessutom går det snabbare jämfört med traditionell schaktning, något som i sig är en stor fördel. Några vanliga metoder att bygga nya ledningar är med hjälp av:

 • Hammarborrning
 • Rörramning
 • Augerborrning
 • Rörtryckning
 • Mikrotunnlar

Avloppet i hemmet

Byggtekniker har även utvecklats när det kommer till avloppen som används i hemmen. Idag finns det mängder av högkvalitativa produkter att använda sig av för att skapa ett badrum som är lätt att använda och underhålla. Gamla delar kan ersättas med nya avloppsteknik reservdelar wc för att säkerställa att de fungerar på bästa möjliga sätt eller för att ta del av den nya tekniken.

Olika typer av produkter till avloppet

När ett avlopp renoveras finns det mängder av produkter som man kan använda sig av. Några vanliga områden är:

 

 • Avlopp för bad- och duschkar
 • Avlopp för tvättställ och bidéer
 • Avlopp för vaskar och diskhoar
 • Avlopp för urinoarer och WC-stolar
 • Golvavlopp
 • Duschrännor

De olika typer av produkter har olika användningsområden. Vissa kan användas i hemmet medan andra passar bättre för offentliga platser och för företag, exempelvis idrottsarenor, restauranger och nattklubbar. När man ska välja avloppssystem är det alltid bra att undersöka om det finns möjlighet att köpa reservdelar till avloppsteknik. På så sätt säkerställer man att eventuella framtida besvär faktiskt går att reparera utan att behöva byta ut hela systemet.