Anledningar till varför du kan bli nekad lån eller kredit | Magzination

Om du har blivit nekad ett lån eller ansökan om en kredit finns det flera saker du bör se över för att lösa situationen. Det finns även saker du verkligen bör undvika för att inte göra situationen värre och på så sätt få ännu svårare att få kredit eller lån i framtiden. Läs vidare för att lära dig mer och ta reda på vilka sätt du kan ta lån på och vilka du bör undvika.

Nekad på grund av kreditupplysning

Om du har nekats ett lån eller ansökan om en kredit på grund av en kreditupplysning bör du fråga banken eller lånföretaget varför och vilka punkter i kreditupplysningen som de använde som grund till sitt nekande. En kreditupplysning används av den som exempelvis lånar ut pengar eller erbjuder andra typer av krediter för att ha ett bra underlag för att se om de kan ge dig kredit. Den som skött sin ekonomi och inte har några anmärkningar har större chans att få sitt lån eller kredit beviljad. Om du upptäcker ett misstag i ditt kreditupplysningsregister är det viktigt att du meddelar kreditupplysningsföretaget om detta för att få en ny chans. Förklara varför det är fel och inkludera eventuella bevis som du har. Har du rätt i din sak kommer kreditupplysningsföretaget att meddela alla som under det senaste året har tagit del av den felaktiga uppgiften. Skulle den felaktiga uppgiften finnas i Kronofogdemyndighetens register är det dem du ska kontakta för att få uppgiften rättad.

Du ska heller inte fortsätta att ansöka om lån och krediter om du nekats utan att först ta reda på orsaken. Alla dina kreditansökningar kommer synas när långivaren gör en kreditupplysning på dig. Allt för många ansökningar kan få dig att se oseriös eller desperat ut. Det kan göra ditt kreditbetyg sämre och påverka dig negativt när långivaren ska bestämma om du ska få kredit eller hur mycket du kan få låna, men också vilken ränta du får. Det är därför bättre att gå till botten med orsaken och lösa det innan du ansöker igen.

Ta dig ur skuldfällan och få kontroll över din ekonomi

Har du blivit nekad lån och kredit är det en god idé att se över din ekonomi och om du har skulder. Du kan göra det betydligt enklare för dig genom att lösa dyra lån och krediter och samla dem på en och samma plats. Det gör inte bara att du får en bättre ordning över alla dina utgifter och att du får färre räkningar, utan kan också hjälpa dig till en lägre ränta. Det gör att du förhoppningsvis kan få snabbare ordning på din ekonomi och därmed även ha lättare att få framtida lån och krediter godkända. En bättre betalningsförmåga ger dig en betydligt större chans att banken eller långivare beviljar din ansökan. Ta dig ur den onda cirkeln och samla både lån och skulder till ett enda lån för att snabbt få tillbaka kontrollen över din ekonomi.