Utrustning som används och fördelarna med arbetsmetoden|Magzination

Flera komplicerade faktorer kan förekomma vid byggandet av en bro, ett sånt tillfälle är om den ska byggas över vatten. Att bygga en bro i vattnet har många svårigheter och då behövs en metod för att kunna bygga bron på ett säkert och effektivt sätt. 

Utrustningen behöver vara av hög kvalité som klarar av att hantera extrema väderförhållanden som både varma ökenklimat och iskalla nordiska vintrar. Därför fungerar tyvärr inte de traditionella byggteknikerna på precis alla projekt och det krävs innovativa och moderna lösningar som klarar av arbetet. 

Vad är brolansering och vilken utrustning används?

Grunden till den här principen är att hela eller delar av en bro byggs i närheten eller vid sidan av den slutliga platsen. Sedan flyttas hela eller delar av bron till platsen och detta sker effektivast på exempelvis natten när det inte är lika mycket trafik som kan bli påverkad. Den här metoden underlättar arbetet när det är fler komplicerade faktorer inblandade i bygget. Brolansering och utrustning kan se olika ut, beroende på projektet. Vid dessa enormt tunga lyft på flera hundratals ton sätts stora krav på utrustningen. Om det ska till exempel byggas kassuner som därefter ska flyttas ut till havs behövs utrustning för glidformsgjutning och därefter speciell utrustning för att kunna flytta kassunerna. 

Det behövs ett transportsystem som kan se olika ut beroende på arbete, men som ändå innehåller vissa standardenheter. En vanlig del av utrustning kring brolansering är IP-CCV, detta står för Individual Pushing Caisson Carrier Vehicle. Den används för att både lyfta, stödja och bära väldigt tunga konstruktioner längs en bana och IP-CCV har en kapacitet att lyfta 250 ton. Det är vanligt att flera enheter används samtidigt för att tillsammans lyfta de enorma vikterna på ett säkert sätt. Annan utrustning som kan användas är pumpfordon, oljegenerator och kopplingssläde.

Flera fördelar med arbetsmetoden

Om brobyggandet stör människors vardag på något sätt är det en klar fördel att använda sig av brolansering. När bron byggs på sidan av, istället för på plats, minskar störelsemoment för exempelvis trafikerade järnvägar. Ska bron placeras över vatten kan det ofta bli kostsamt och mer komplicerat att bygga bron direkt på plats istället för sidan av. Många gånger kan arbetet även bli klart snabbare vid brolansering och det är mer effektivt att bygga delar på land på sidan av och sedan flyttas till sin slutliga plats. 

Företag som arbetar med brolansering och utrustning i Sverige

Det finns även många regler och lagar att tänka på vid ett byggprojekt som detta. Flera företag har både lång erfarenhet och kunskap om arbetet och utför detta på ett effektivt och säkert sätt. Verksamheter som hanterar brolansering och utrustning i Sverige anpassar ofta lösningarna efter projektets mål och kundens behov. Säkerhet och kvalité bör vara de allra viktigaste faktorerna vid dessa projekt.