Allt du behöver veta om smartid | Magzination

Olika typer av ID-handlingar har blivit en allt viktigare del inom företag och olika verksamheter. Det är ofta det första som delas ut till en nyanställd och hjälper till att förbättra säkerheten såväl som öka integriteten i en organisation. Det fungerar alltså inte endast för att snabbt kunna identifiera en person och hens befattning, utan kan också se till att obehöriga inte kan ta sig in där de inte hör hemma. Nedan följer information kring ID-kort och hur de kan hjälpa dig inom ditt företag.

Varför använder man sig av ID kort på företag?

Många företag och andra typer av organisationer använder sig av ID-kort för att identifiera sina anställda eller medlemmar. Inom stora verksamheter är detta särskilt vanligt då man vill kunna se namnet på personen och vilken avdelning denne tillhör. Det gör det lättare för alla inom organisationen att lära sig namnet på varandra och kan dessutom hjälpa till att skapa en känsla av tillhörighet.

En ID-handling kan också hjälpa till att öka säkerheten på företaget då de kan beställas med magnetremsor eller chip för att på så sätt kunna låsa upp dörrar eller ge tillgång till utrustning i byggnaden. Detta går i sin tur att reglera efter vilken behörighet personen i fråga har och vilka avdelningar hen ska ha tillgång till. En del företag delar också ut ID-kort till kunder eller gäster som är på besök i byggnaden för att hålla bättre koll.

Hur ser ett företags ID kort ut?

Ett ID-kort kan se ut på många olika sätt, men det vanligaste är att det inkluderar en bild på personen det är knutet till, denne persons namn samt vilken befattning hen har. Detta gör det lättare för säkerhetspersonalen att skilja mellan en besökare och en anställd. ID-kortshantering är också ett sätt att kategorisera anställda efter vilka behörigheter de har, vilket är särskilt viktigt för företag som hanterar känslig information. Om ditt företag använder sig av ID-kort med nyckelfunktion kan de dessutom hjälpa till att spåra personal och se vilken dörr de senast passerade om till exempel en brand skulle uppstå.

Korten kan även designas med egen logga eller ytterligare information för att göra kortet anpassat till den egna verksamheten. Ta hjälp av ett välrenommerat företag för att ta fram professionella och kvalitativa smartid för ditt företag. Ta reda på vad som behöver finnas inkluderat i just era kort för att er verksamhet ska fungera smidigt och säkert.