Allt du behöver veta om återvinning i Nacka

Här får du reda på vilka typer av avfall du kan lämna in till återvinning på en central i Nacka, hur man kan tänka när det kommer till avfall, och vad för typ av tjänster man kan använda sig av för att på ett smidigt sätt återvinna produkter och samtidigt få ut pengar. 

Vad kan du lämna in till återvinning i Nacka?

Många återvinner idag det de kan i hemmet, och sorterar plast, papper och komposterbart i olika behållare för att bidra till en bättre miljö. Men det finns många saker som inte kan sorteras i de vanliga kärlen i hemmet och som därmed behöver lämnas in till återvinning. Farligt avfall, metall- och järnskrot, grovsopor och liknande behöver lämnas in till en återvinningscentral. Här följer exempel på vad som kan lämnas in för återvinning i Nacka.

  • Farligt avfall – är otroligt viktigt att lämna in till återvinning, eftersom det kan skada både människor och natur om det inte tas om hand på rätt sätt. Allt som kan vara giftigt, frätande, brandfarligt, cancerframkallande, smittförande eller liknande klassas som farligt avfall. För privatpersoner kan det till exempel vara mediciner, och för företag till exempel färg, kemikalier och liknande. 
  • Grovsopor – är kort och gott stora och otympliga sopor eller sådant som inte stämmer in under någon annan kategori. Det innebär till exempel stekpannor, rostiga cyklar, järn- och metalldelar, verktyg och liknande saker. Grovsopor kan även kallas för skrymmande avfall. Är man osäker på vad avfallet ska sorteras som kan man alltid fråga på återvinningscentralen. 
  • Elektroniskt avfall – innehåller elektroniska komponenter. Det kan handla om hushållsprodukter som går på el, men även avlagda telefoner, VHS-spelare och liknande. För företag kan större verktyg som går på el samt stora maskiner falla in under denna kategori. 
  • Trädgårdsavfall – Om man inte har möjlighet att kompostera större trädgårdsavfall själv, kan man lämna in det till en central och därmed bidra till att skapa bra matjord. Trädgårdsavfall kan till exempel vara grenar och löv från ett nedsågat träd, röjda buskage, gräsklipp och liknande. 

Lämna in avfall och få betalt för det

Vissa typer av avfall är extra åtråvärda när det kommer till återanvändning. Det kan till exempel vara järnskrot och andra metaller, men även elektroniska komponenter som kan monteras isär och där de olika delarna kan användas i nya produkter. Kontrollera om ditt avfall går att sälja, och vänd dig sedan till en återvinningscentral som kan köpa ditt skrot. 

Hur hittar man öppettider för återvinning i Nacka

När man vill lämna in saker till återvinning är det viktigt att veta vilka öppettider centralen har, så att man inte kommer fram med ett hyrt släp med grejer och sedan inser att man inte kan lämna in sitt avfall. Kontrollera därför återvinningscentralens öppettider på till exempel hemsidan innan du åker dit. Det kan dock även vara klokt att kontrollera om centralen har hämtningstjänst och därmed kommer och hämtar ditt avfall där det befinner sig. På så sätt blir det smidigt med återvinning i Nacka och öppettider är något du inte behöver bry dig om.