Hyra Begagnade Truck | Magzination

Driver du ett företag där arbetsflödet skulle kunna effektiviseras betydligt genom att investera i motordrivna maskiner som kan hjälpa dig att lyfta, förflytta och lasta? Då bör du genast titta närmare på alternativet att köpa eller hyra en eller flera truckar.

En truck är utvecklad för att bära och förflytta tung last och på så sätt göra arbetet både effektivare och säkrare. Medarbetarna slipper alltså själva lyfta tunga varor och material, utan kan enkelt styra trucken med hjälp av knappar och spakar. Det bidrar till minskad risk för arbetsrelaterade olyckor och långvariga skador som uppstått på grund av felbelastning och tunga lyft. Truckar är därför helt klart värda sin investering för de arbetsplatser som har ett stort lager eller där arbetsuppgifterna inkluderar transport och organisering av exempelvis byggmaterial, varor och pallar. Skulle du ändå känna att det blir en allt för stor kostnad för verksamheten att köpa in en sprillans ny truck är det en god idé att fundera på att köpa eller hyra begagnade truckar.

Olika typer av truckar

Innan du bestämmer dig för om det passar bättre att hyra eller köpa in begagnade truckar till företaget gäller det att bestämma dig för vilken modell som passar verksamheten bäst. Några av de främst förekommande modellerna är:

  • Låglyftande plocktruck
  • Höglyftande plocktruck
  • Ledstaplare
  • Motviktstruck/Gaffeltruck
  • Skjutstativtruck
  • Hjullastare

De olika truckmodellerna klarar av olika höga lyft och olika tung last och kräver därför olika typer av behörigheter. Se därför till att din personal är rätt utbildad för de typer av begagnade truckar du bestämmer dig för eller ta hjälp av ett företag där du kan hyra in en utbildad truckförare.

Att hyra eller köpa begagnade truckar

När du väl bestämt dig för vilken eller vilka typer av begagnade truckar du behöver för att göra din arbetsplats effektivare och säkrare gäller det att väga för- och nackdelar mot varandra när det kommer till att köpa eller hyra. Begagnade truckar har såklart ett lägre pris än helt nya truckar, men kräver ändå att du har utrymme för en större investering. Väljer du att köpa en begagnad truck kan du använda den precis hur mycket du vill och sedan sälja den vidare när du inte behöver den längre. Tänk dock på att det då är du som står för underhåll, reparationer, service m.m. Väljer du i stället att hyra en begagnad truck på lång eller kort sikt slipper du detta och kan själv välja hur länge du vill använda dig av trucken. Detta är ett bra alternativ för dig som endast behöver stöd från truckar under intensivare perioder och inte vill behöva fundera på kostnader och service resten av året. Ta gärna hjälp av din lokala truckåterförsäljare för mer tips och råd om hur du kan planera så bra som möjligt!