Hyra bästa trappa renovering | Magzination

Trappan är en av husets viktigaste möbler. Både för att den kopplar ihop husets våningar och för att den har en stor påverkan på rummets karaktär. Eftersom att det inte är en möbel som man lätt byter ut kan det vara svårt att veta när det egentligen är dags för renovering eller upprustning av trappan. Här presenterar vi sju tecken som du ska hålla utkik efter:

  1. Knarrar trappan?

En knarrande trappa kan vara mycket irriterande när man vaknar under natten och går upp för att dricka ett glas vatten, i värsta fall råkar man väcka både barnen och hunden. Om trappan knarrar när man går i den är det ett tecken på att det är ett glapp mellan sättsteget (den vertikala plankan mellan planstegen) och plansteget (stegen man går på). Som tur är går det lätt att åtgärda med hjälp av limm.

  1. Sprickor?

Om sättstegen eller planstegen har spruckit är det dags för renovering. De spruckna stegen kan annars bli en säkerhetsfråga och det vore väldigt tråkigt om någon gjorde sig illa i trappan. Sprickorna kan bero på allt från fukt till att trappan är dåligt konstruerad.

  1. Lösa steg?

Eftersom att trappan utsätts för mycket slitage när folk går upp och ner i den så kan plankorna lossna efter ett tag. Det är ett tydligt tecken på att det är dags för att renovera möbeln och då är det definitivt dags att ringa en trappleverantör.

  1. Har räcket lossnat?

Räcket är till för att stötta personer som har svårt att gå i trappan. Om räcket har börjat lossna är det därför otroligt viktigt att dra åt skruvarna, alternativt byta ut det. Annars kan det innebära en stor säkerhetsrisk för de som använder det.

  1. Fuktskador?

Fuktskador är ett stort problem och en innebär oftast att hela trappan måste bytas ut. I sådana fall är det bra att höra av sig till en trappleverantör som kan göra en bedömning av skadans omfattning.

  1. Slitna plansteg?

Planstegen utsätts för stort slitage eftersom att människor dag ut och dag in går upp och ner för trappan, och kanske har ni djur hemma som rispar stegen? Även om det inte innebär någon säkerhetsrisk så är det inte snyggt, och därför kan det vara dags för en upprustning av möbeln.

  1. Ny stil på resten av huset?

Om ni har renoverat huset kan man ibland hamna i en situation då trappans still inte längre liknar de övriga rummens karaktär. Då kan det vara på sin plats att byta ut trappan för att hemmets stil återigen ska kännas enhetlig.

Trappan är en av husets viktigaste möbler och om du märker att din trappa börjar på ett eller annat sätt börjar bli sliten är det bra att ringa till en trappleverantör så att möbeln får den kärlek den förtjänar.