SPRÅKGRANSKNING | Novoterm

Texten du ser på en hemsida är företagets chans att övertyga dig. Du kommer inte läsa särskilt länge förrän du bestämmer dig för att fortsätta läsa eller stänga ner fönstret. En texts trovärdighet ökar om texten har bra flyt och är korrekt skriven, något som ett professionellt företag kan hjälpa dig med.

När det kommer till texter och översättningar är det lätt att tänka att man kan göra det själv. Men så enkelt är det inte. Om du har skrivit en text som du är nöjd med är det alltid bra att låta någon annan gå igenom den. Anledningen? För att säkerställa att inga slarvfel förekommer. Men det är inte allt. Vad en korrekturläsare gör är att kolla att texten är korrekt, det vill säga att inga stavfel eller grammatiska fel förekommer. Men en text kan vara dålig av andra anledningar. Till exempel att den saknar flyt, att den upprepar sig eller att den helt enkelt inte är korrekt skriven rent faktamässigt. Det är här en språkgranskare kan hjälpa dig.

Språkgranskning är som en avancerad och mer omfattande typ av korrekturläsning. Medan korrekturläsaren kollar igenom texten och letar efter slarv och fel kollar språkgranskaren ännu fler detaljer. Personen går igenom språk och tilltal, ser till att tonen överensstämmer med kundens krav samt att den är korrekt skriven. Detta kan innebära att texten ska ha rätt branschterminologi. Inom språkgranskning kan man säga att det finns olika nivåer. Om nivå 1 är vanlig korrekturläsning finns det ungefär ytterligare tre nivåer. Korrekturläsning innebär oftast att texten genomsöks efter stavfel och grammatiska fel. I nivå två lägger man till att även stil och ton känns rätt för ändamålet. I nivå tre börjar man föreslå ändringar av rubriker och dispositioner. Den mest avancerade nivån kan innebära att språkgranskaren gör omfattande ingrepp i texten, till exempel ändrar om stora stycken för att texten ska passa en viss målgrupp.

Vilka nivåer en språkgranskare gör varierar naturligtvis beroende på vilket företag du vänder dig till. Men för att få en klarare bild över skillnaden hos en korrekturläsare och någon som granskar texter är nivåerna ett bra sätt att se det på. Så vad är då ett vanligt pris för språkgranskning? Alla firmor sätter sina egna priser men de baseras ofta på vad som ingår, exempelvis om endast nivå två ingår eller upp till nivå fyra. Språkgranskning pris baseras även ofta per ordmängd, precis som med översättningar. Ibland erbjuder företag rabatterade priser om jobbet är extra stort eller om det handlar om kontinuerliga uppdrag. Det bästa är att kontakta de intressanta företagen och se vad de kan tänkas erbjuda dig.

För dig som vill ha en auktoriserad språkgranskning kan det verka svårt att välja. Idag finns det många byråer som erbjuder denna typ av tjänster. Ett tips är att jämföra pris och tjänster. Vissa företag har många samlade tjänster. Till exempel översättningar till många olika språk, korrekturläsning och språkgranskning. Det är bra att kolla igenom deras tidigare referenser och se vilka kunder de jobbat för tidigare. När du beställer en auktoriserad språkgranskning ger du företaget de bästa förutsättningarna för att sälja in sina tjänster och fånga läsarens intresse direkt.